De Danskes Land -- Achton Friis

FYENS SMAA OG STORE UNGER

FYEN

SJÆLLAND

ØER I ROSKILDE FJORD, I ISEFJORD OG VED SVINØBUGT

ØSTJYLLAND

MIDTJYLLAND

VESTJYLLAND

NORDJYLLAND

ØER I HORSENS FJORD

LIMFJORDSØER

KATTEGATSØER

ØER I STOREBELT

ØER I NAKSKOV FJORD

ØER I SMAALANDSHAVET OG STORSTRØMMEN

VOR SYDLIGSTE ØER


All text and images by Achton Friis
Web and digitalization by Sune Vuorela